báo đài, Việt Nam Học

Báo chí Phật giáo tại Việt Nam – Thực trạng và vấn đề

Title: Báo chí Phật giáo tại Việt Nam – Thực trạng và vấn đề
Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Báo chí học;Việt Nam;Phật giáo
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Sưu tầm, phân loại, nghiên cứu nội dung và hình thức chuyển tải vấn đề của Phật Giáo tới công chúng trên tờ báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ và tạp chí Văn hoá Phật Giáo .Nghiên cứu đánh giá về thực trạng của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam Phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho những vấn đề tồn tại của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam. Tìm hiểu về hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí Phật Giáo tại Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11970
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
Advertisements
báo đài, Việt Nam Học, Văn Hóa

Báo chí thời chụp giật

Title: Báo chí thời chụp giật
Authors: Đặng Trung Thành
Keywords: Báo chí;Văn hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-6-2015 ;1tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57953
Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
báo đài, Việt Nam Học

Báo chí tôn giáo ở Việt Nam trước 1945

Title: Báo chí tôn giáo ở Việt Nam trước 1945
Authors: Đỗ, Quang Hưng
Keywords: Việt nam học;Báo chí;Tôn giáo;Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: H. : ĐHQGHN
Description: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20071
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)
báo đài

Một số ảnh hưởng của nữ giới đối với diện mạo báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX

Title: Một số ảnh hưởng của nữ giới đối với diện mạo báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hằng
Keywords: Phụ nữ;Báo chí;Việt Nam;Đầu thế kỷ 20
Issue Date: 2001
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 258-263
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24350
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
báo đài, Việt Nam Học

Tính phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam (Khảo sát qua hai báo Tuổi trẻ TP.HCM và Thanh niên các năm 2006-2008)

Title: Tính phản biện xã hội của tác phẩm báo chí Việt Nam (Khảo sát qua hai báo Tuổi trẻ TP.HCM và Thanh niên các năm 2006-2008)
Authors: Hoàng, Thủy Chung
Keywords: Tính phản biện;Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Tính phản biện xã hội trong báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XXI. Tính phản biện xã hội trong cuộc cạnh tranh về thương hiệu giữa hai báo Tuổi trẻ và Thanh niên. Nghệ thuật tổ chức tác phẩm mang tính phản biện xã hội của báo in Việt Nam qua hai trường hợp báo Tuổi trẻ và Thanh niên
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11968
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
báo đài, Việt Nam Học, văn học

Hà Minh Đức với nghiên cứu phê bình văn học : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32

Title: Hà Minh Đức với nghiên cứu phê bình văn học : Luận văn ThS. Văn học: 60 22 32
Authors: Trần, Khánh Thành, người hướng dẫn
Lê, Thị Thanh Thương
Keywords: Nghiên cứu văn học;Văn học Việt Nam;Hà, Minh Đức;Phê bình văn học
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận văn ThS. Lý luận văn học — Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Giới thiệu về Hà Minh Đức: từ nhà giáo đến nhà văn, nhà nghiên cứu và phê bình văn học xuất sắc. Tìm hiểu sự nghiệp nghiên cứu văn học của Hà Minh Đức qua: nghiên cứu tác gia văn học, thể loại văn học, nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam hiện đại. Đồng thờ (…)
Electronic Resources
85 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36332
Appears in Collections: USSH – Master Theses
báo đài, Việt Nam Học

Báo chí Phật giáo những năm 1932-1936

Title: Báo chí Phật giáo những năm 1932-1936
Authors: Lê, Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn, Đại Đồng
Keywords: Phật giáo;Báo chí
Issue Date: 2009
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số tháng 1/2009 ; 4 tr. ; TNS08740
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54016
Appears in Collections: Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)