báo đài, Quốc tế

Sự hội nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Nga về phương diện văn hóa

Title: Sự hội nhập của cộng đồng người Việt vào xã hội Nga về phương diện văn hóa
Authors: Nguyễn, Huy Hoàng
Keywords: Văn hóa;Người Việt Nam;Dân tộc học
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24249
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)
Advertisements
báo đài, giáo dục

Một số suy nghĩ về phướng pháp dạy học môn giáo dục học ờ hội trường đông sinh viên

Title: Một số suy nghĩ về phướng pháp dạy học môn giáo dục học ờ hội trường đông sinh viên
Authors: Lê, Khánh Phương Hoa
Keywords: Phương pháp dạy học;Giáo dục học
Issue Date: 2000
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 41-42
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23852
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
Quốc tế, Văn Hóa, xã hội học

Những người Việt ở Palawan, Philipin: một nghiên cứu về sự hòa nhập địa phương

Title: Những người Việt ở Palawan, Philipin: một nghiên cứu về sự hòa nhập địa phương
Authors: Oscar – Susan Evangelista
Keywords: Nghiên cứu văn hóa;Hòa nhập địa phương;Người Việt
Issue Date: 2004
Publisher: H. : ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24567
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)
kinh tế

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty Giấy Việt Nam
Other Titles: Improving the performance of capital mobilization at Vietnam Paper Corporation
Authors: Trịnh, Đức Sơn
Keywords: Vốn;Sử dụng;Hiệu quả;Quản lý kinh tế
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16064
Appears in Collections: Luận văn – Luận án (LIC)
xã hội học

Gia đình trong xã hội xã hội chủ nghĩa

Title: Gia đình trong xã hội xã hội chủ nghĩa
Authors: Phan, Bích Ngọc
Keywords: Gia đình;Chủ nghĩa xã hội
Issue Date: 2004
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: tr. 500-506
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24997
Appears in Collections: Kỷ yếu Hội nghị – Hội thảo (LIC)
xã hội học

Tìm hiểu từ “MẶT” dưới góc nhìn ngôn ngữ – văn hoá

Title: Tìm hiểu từ “MẶT” dưới góc nhìn ngôn ngữ – văn hoá
Authors: Phan, Văn Hòa
Keywords: Tiếng Việt;Ngôn ngữ;Văn hóa
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Theo J. Chevalier và A. Gheerbrant (Dictionnaire des Symboles, 1992), mặt là ngôn ngữ không lời. Mặt là phần sống động nhất, nhạy cảm nhất, mà dù muốn dù không, ta để cho người khác nhìn thấy; đó là cái “Tôi” sâu kín nhất đã bóc trần ra một phần, nói lên rất nhiều so với phần còn lại của thân thể. Phan Ngọc (2000), khi “thử xét v ăn h oá, v ăn h ọc bằng ngôn ngữ học”, đã khẳng định: “Có bốn yếu tố tạo thành nhân cách Việt Nam: Tổ quốc, gia đình, thân phận, diện mạo.”. Hay nói cách khác, ”Văn hoá Việt Nam là văn hoá bốn F: Tổ quốc (Fatherland), Gia đình (Family), Thân phận (Fate), và Diện mạo (Face)”.
Description: 14 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19962
Appears in Collections: Việt Nam học (LIC)