Chương trình giảng dạy, kinh tế, Quản trị, Văn Hóa

Biện pháp quản lý văn hóa tổ chức Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Biện pháp quản lý văn hóa tổ chức Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục — Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu cơ sở lí luận về quản lý văn hoá tổ chức nói chung và của Nhà trường nói riêng. Đánh giá thực trạng về văn hoá tổ chức và quản lý văn hoá tổ chức của Trường Trung cấp Công Nghệ Hải Phòng. Đề xuất các biện pháp quản lý văn hoá tổ chức Trường Trun (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48044

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s