kinh tế, Quốc tế, Trung Hoa, Văn Hóa

Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

Văn hóa kinh doanh trong các doanh nghiệp FDI của Trung Quốc tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 07

110 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa kinh doanh (VHKD) của các DN FDI Trung Quốc tại Việt Nam. Pphân tích thực trạng của VHKD của các DN FDI Trung Quốc ở Việt Nam. Rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp xây dựng VHKD củ (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44269

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s