Chương trình giảng dạy, hóa học, tài nguyên và môi trường, Địa chất

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ – xúc tác của hệ composit FeOx/oxit graphen

Tổng hợp và nghiên cứu khả năng hấp phụ – xúc tác của hệ composit FeOx/oxit graphen

Synthetize and Study the Capacities of Absorption and Catalysis of Composite FeOx/Graphen oxides

Vương, Thị Thanh Hằng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8637

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s