Chương trình giảng dạy, hóa học

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở các bon (Graphen oxit, Graphen)

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và khả năng hấp phụ asen của vật liệu trên cơ sở các bon (Graphen oxit, Graphen)

Research synthesized, characterized and arsenic adsorption capacity of the material based on carbon (Graphene Oxide, Graphene)

Ngô, Quang Binh

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13634

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s