Chương trình giảng dạy, kinh tế, Quốc tế, Trung Hoa, Văn Hóa, xã hội học

Xã hội hóa giáo dục đại học Trung Quốc từ năm 1993 đến nay : Luận văn ThS. Châu Á học : 60 31 50

Xã hội hóa giáo dục đại học Trung Quốc từ năm 1993 đến nay : Luận văn ThS. Châu Á học : 60 31 50

121 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Châu Á học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận và bối cảnh thực tiễn giáo dục của các nước trên thế giới; nêu một số trường hợp điển hình thực hiện xã hội hóa giáo dục đại học trên thế giới. Áp dụng phương pháp SWOT để phân tích chính sách xã hội hóa giáo dục đại học Trung Quốc. (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35717

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s