kinh tế, Quốc tế, Trung Hoa, Văn Hóa, xã hội học

Chính sách của ASEAN đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 2001 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40

Chính sách của ASEAN đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 2001 đến nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế : 60 31 40

134 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Phân tích quan điểm và phản ứng chính sách của ASEAN, với tư cách một thực thể (entity) đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Làm rõ tác động của phản ứng chinh sách của ASEAN đối với quan hệ ASEAN – Trung Quốc và đối (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36530

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s