kinh tế, Mỹ (America), Quốc tế, Trung Hoa, Văn Hóa, Địa lý

Quan hệ Hoa kỳ – Trung quốc sau sự kiện 11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Quan hệ Hoa kỳ – Trung quốc sau sự kiện 11/9/2001 và tác động đến quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích làm rõ vị thế của Hoa Kỳ – Trung Quốc sau sự kiện 11/9/2001 và những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của từng nước. Phân tích làm rõ thực trạng quan hệ Hoa Kỳ – Trung Quốc hiện nay trên các lĩnh vực chủ yếu. Phân tích chiều hướng vận động c (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36542

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s