kinh tế, Trung Hoa, Việt Nam Học, Văn Hóa

Quan hệ thương mại hàng hoá qua biên giới Việt – Trung : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

Quan hệ thương mại hàng hoá qua biên giới Việt – Trung : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

Luận văn ThS. Kinh tế chính trị XHCN — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
77 tr
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động thương mại hàng hoá qua biên giới Việt Nam. Tập trung phân tích thực trạng thương mại hàng hoá qua biên giới Việt – Trung giai đoạn 1991 – 2003, vai trò và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế – xã hội Việt (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45082

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s