Chương trình giảng dạy, hóa học

Nghiên cứu đồng trùng hợp matacrylic axit-metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27

Nghiên cứu đồng trùng hợp matacrylic axit-metyl metacrylat và thử nghiệm ứng dụng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27

62 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa hữu cơ — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu ứng dụng của polyme dùng trong tá dược; trùng hợp gốc tự do các phương pháp trùng hợp và đồng trùng hợp; các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp; đồng trùng hợp axit metacrylic và metyl metacrylat. Trình bày thực nghiệm; Tìm hiểu kết q (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38340

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s