Chương trình giảng dạy, kinh tế, Mỹ (America), Văn Hóa

Đặc trưng ngoại giao văn hóa Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Đặc trưng ngoại giao văn hóa Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

93 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quốc tế học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu các vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Mỹ, các khái niệm văn hóa, mục đích và nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa Mỹ (NGVHM). Phân tích nét đặc trưng cơ bản của ngoại giao văn hóa Mỹ: lược sử chính sách NGVHM và các xu thế của nó trong lịch sử như (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36598

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s