kinh tế, pháp luật, Quốc tế

Những vấn đề pháp lý về trình tự thủ tục đấu thầu mua sắm trong các dự án ODA do ngân hàng thế giới tài trợ tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 50

Những vấn đề pháp lý về trình tự thủ tục ế giới tài trợ tại Việt Nam Authors:  Nguyễn, Mai Phương

95 tr
Luận văn làm rõ vấn đề lý luận pháp luật về đấu thầu mua sắm ở nước ta và trên thế giới. Đánh giá thực trạng pháp luật về đấu thầu mua sắm trong đó có việc áp dụng cho các dự án ODA do ngân hàng thế giới tài trợ và nêu khuyến nghị nhằm góp phần hoàn thiện (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50666

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s