pháp luật, Việt Nam Học

Công tác bồi dưỡng Đại biểu Quốc hội – Cơ sở lý luận và thực tiễn

Nghiên cứu, làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ sở lý luận của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội. Làm rõ vai trò của công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội nói riêng và của Quốc hội nói chung. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội ở nước ta hiện nay. Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6768

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s