nghệ thuật, Tôn Giáo, Trung Hoa, Văn Hóa

Chính sách phát triển sản nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 50

Chính sách phát triển sản nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 2009 : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 50

98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Châu Á học — Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích bối cảnh trước và sau năm 1979 của Trung Quốc cũng như thế giới trong lĩnh vực văn hóa hiện đại để từ đó chỉ ra sự cần thiết phải phát triển sản nghiệp văn hóa. Thông qua các tư liệu tham khảo, hệ thống lại các chính sách phát triển sản nghiệp vă (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35725

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s