Công nghệ thông tin, giáo dục, thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khả năng đáp ứng yêu cầu nghề thông tin -thư vi ện của sinh viên được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Khả năng đáp ứng yêu cầu nghề thông tin -thư vi ện của sinh viên được đào tạo tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12124

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s