xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý như một phương pháp nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên khi học môn Tâm lý học đại cương

Sử dụng một số trắc nghiệm tâm lý như một phương pháp nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên khi học môn Tâm lý học đại cương

tr. 240-250
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999 — Lần thứ 5, Hà Nội, 2000 — Lần thứ 6, Hà Nội, 2001 — Lần thứ 7, Hà Nội, 2002 — Lần thứ 8, Hà Nội, 2003 — Lần thứ 9, Hà Nội, 2004 — Lần thứ 10, Hà Nội, 2005.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24450

tam-ly.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s