Chương trình giảng dạy, xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đánh giá của khách hàng về hoạt động tư vấn trên trang web Tâm sự bạn trẻ : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Đánh giá của khách hàng về hoạt động tư vấn trên trang web Tâm sự bạn trẻ : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

100 tr. + CD-ROM
Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động tư vấn tâm lý qua mạng (TVTLQM): lịch sử hình thành và phát triển, hệ thống khái niệm liên quan đến đề tài, đặc điểm của hoạt động TVTLQM cũng như đánh giá của khách hàng về hoạt động TVTLQM. Tiến hành nghiên cứu 100 kh (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36414

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s