Công nghệ thông tin, Tiếng Anh (English), xã hội học

Modeling Communication with Robots and Virtual Humans

Modeling Communication with Robots and Virtual Humans

Computer Science – 2008

000 – Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27219

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s