Chương trình giảng dạy, Văn Hóa, xã hội học

Khó khăn tâm lý của trẻ em trong ứng xử với cha mẹ qua các ca tư vấn : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Khó khăn tâm lý của trẻ em trong ứng xử với cha mẹ qua các ca tư vấn : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

84 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Trình bày sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu trong và ngoài nước; Nghiên cứu những khó khăn tâm lý trong ứng xử dưới góc độ bản chất, biểu hiện, nguyên nhân. Giới thiệu về Đường dây tư vấn hỗ trợ trẻ em và nhóm trẻ gọi đến đường dây tư vấn về vấn đề ứng xử (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36409

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s