Chương trình giảng dạy, THPT, xã hội học

Một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi bạo lực học đường của học sinh THPT : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi bạo lực học đường của học sinh THPT : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

117 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày cơ sở lý luận cho đề tài “Một số yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hành vi bạo lực học đường của học sinh THPT”: khái niệm hành vi bạo lực học đường, các yếu tố tâm lý cá nhân (nhận thức, xúc cảm), các yếu tố tâm lý xã hội (bạn bè, trường học, giáo dục (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36450

bao-luc-hoc-duong.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s