Chương trình giảng dạy, xã hội học

Tìm hiểu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 1 đến 3 tuổi : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Tìm hiểu đặc điểm tư duy của trẻ em từ 1 đến 3 tuổi : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Electronic Resources
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu tình hình phát triển tư duy của 101 trẻ em độ tuổi 1 – 3 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội thông qua thang đo lường, đánh giá sự phát triển tư duy trẻ em 1 – 3 tuổi. Tìm hiểu thực trạng nhận thức, hành động của cha mẹ, xác định mối tương quan g (…)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35594

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s