Văn Hóa, văn học

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus

Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Camus, đó là biểu tượng về không gian, thời gian và một số hình ảnh biểu tượng khác. Khẳng định vai trò của biểu tượng nghệ thuật trong việc thể hiện tính cách nhân vật và tư tưởng tác giả trong các tiểu thuyết của Camus. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý cho độc giả về cách đọc biểu tượng đối với các tiểu thuyết của nhà văn Camus nói riêng và tiểu thuyết phương Tây hiện đại nói chung.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17389

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s