Chương trình giảng dạy, xã hội học

Tâm trạng của cha mẹ có con tự kỷ : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

Tâm trạng của cha mẹ có con tự kỷ : Luận văn ThS. Tâm lý học: 60 31 80

128 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tâm lý học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cha mẹ và trẻ tự kỷ, về bệnh tự kỷ, về tâm trạng, tâm trạng của cha mẹ có con tự kỷ và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Khảo sát thực trạng và mức độ tâm trạng của cha mẹ có con tự kỷ ở các khía cạnh: Tâm trạng (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36431

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s