tài nguyên và môi trường, vật lý, Địa chất, Địa lý

Tìm hiểu phương pháp tính phổ tốc độ trong thăm dò địa chấn

Tìm hiểu phương pháp tính phổ tốc độ trong thăm dò địa chấn

Learn the method for calculating the speed spectrum in seismic exploration

Vật lý địa cầu;Phương pháp tính phổ tốc độ;Thăm dò địa chấn,

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13572

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s