Toán học, Văn Hóa, xã hội học

Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung Quốc thời kỳ phong kiến

Tìm hiểu quan hệ giữa toán học Việt Nam và toán học Trung Quốc thời kỳ phong kiến

Understanding the mathematical relationship between Vietnam and China mathematics feudal era

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12030

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s