Công nghệ thông tin

Nghiên cứu giao thức điều khiển thiết bị trong ngôi nhà thông minh

Nghiên cứu giao thức điều khiển thiết bị trong ngôi nhà thông minh
Tổng quan về khái niệm “nhà thông minh” trên thế giới và ở Việt Nam, xu hướng phát triển và tương lai của “nhà thông minh”. Giới thiệu chi tiết về giao thức điều khiển mạng máy tính gia đình (HNCP), đặc tính của giao thức, mô hình phân lớp, cấu trúc gói dữ liệu, hệ thống địa chỉ, mã lệnh và quá trình thực thi HNCP. Từ đó phân tích và thiết kế một hệ thống điều khiển thiết bị gia đình (HACS) sử dụng ngôn ngữ UML. Đưa ra mô hình cụ thể về một hệ thống HACS, mô hình thiết kế, các lưu đồ trình tự, mô hình lớp và mô hình triển khai. Xây dựng thành công phần mềm mô phỏng HACS Controller sử dụng công nghệ IIS (Internet Information Services) và đưa ra các giao diện của chương trình
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12074

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s