Văn Hóa

Cận đại hóa văn hóa Trung Quốc (giai đoạn từ chiến tranh Nha phiến năm 1840 đến Ngũ Tứ vận động năm 1919) : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 50

Cận đại hóa văn hóa Trung Quốc (giai đoạn từ chiến tranh Nha phiến năm 1840 đến Ngũ Tứ vận động năm 1919) : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 50

Luận văn ThS. Châu Á học – Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Khắc họa được những chuyển biến của văn hoá Trung Quốc giai đoạn từ sau Chiến tranh thuốc phiện (năm 1840) đến phong trào Tân văn hóa (năm 1919). Nêu được đặc điểm về quá trình cận đại hóa của Trung Quốc. Đưa ra những liên hệ với Nhật Bản và Việt Nam
Electronic Resources
125 tr. + CD-ROM + tóm tắt

link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35720

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s