Tiếng Anh (English)

Phân tích văn bản “Bài phát biểu của Bill Gates trong lễ tốt nghiệp năm 2007 tại Đại học Harvard ” và “Bài phát biểu của Bill và Melinda Gates trong lễ tốt nghiệp năm 2014 tại Đại học Stanford” bằng khung lý thuyết của De Beaugrande

Phân tích văn bản “Bài phát biểu của Bill Gates trong lễ tốt nghiệp năm 2007 tại Đại học Harvard ” và “Bài phát biểu của Bill và Melinda Gates trong lễ tốt nghiệp năm 2014 tại Đại học Stanford” bằng khung lý thuyết của De Beaugrande

A text analysis of “The 2007 commencement speech by Bill Gates at Harvard University ” and “The 2014 commencement speech by Bill and Melinda Gates at Stanford University” on the De Beaugrande framework

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14108

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s