Tiếng Anh (English)

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu hóa

Nghiên cứu phát triển hệ thống các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực tiếng anh cho sinh viên đại học và học viên cao học ở Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng nhu cầu hội nhập khu vực và toàn cầu hóa

Khảo sát vị thế và tình hình dạy và học tiếng Anh ở một số nước trong khu vực Đông Nam Á và ở một số trường Đại học Việt Nam; Nghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội, nghiên cứu những đặc điểm người học tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội, phân tích và nêu bật những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội; Đề xuất các nhóm nội dung và phương pháp giảng dạy tiếng Anh không chuyên ở Đại học quốc gia Hà Nội nhìn từ quan điểm ”giải ngôn phổ liên tục” và dưới ánh sáng của các phương thức đào tạo theo tín chỉ. Thiết kế 2 chương trình và biên soạn 2 giáo trình tiếng Anh, một ở trình độ tiền trung cấp (pre-intermediate) và một ở trình độ trên trung cấp (upper-intermediate) theo định hướng tiếng Anh cho các mục đích học thuật đại cương, tiến hành dạy thử theo những phương pháp và thủ thuật giảng dạy được đề xuất, lấy ý kiến phản hồi của người học để khẳng định cho sự đúng đắn của những đề xuất trên. 01 báo cáo dày 387 trang chính văn, khổ A4. 11baif báo khoa học trong đó 8 bài đã đăng trong Tạp chí khoa học-ĐHQGHN, 01 bài đăng trong Tạp chí khoa học ngoại ngữ-Trường ĐH Hà Nội, 01 bài báo cáo tại phiên toàn thể Hội nghị về Dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác (TESOL Conference) do Đại sứ quán Ustralia tổ chức tại trường ĐH Hà Nội ngày 12 thangs năm 2007, và 01 bài đang chờ đăng trong Tạp chí khoa học-ĐHQGHN. 01 đề tài nhánh do nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Vân chủ trì, 01 luận văn Thạc sĩ. 02 giáo trình tiếng Anh, một dành cho sinh viên đầu Giai đoạn 2 của dải ngôn phổ liên tục (pre-intermediate level) và một dành cho học viên cao học ở trường Đại học công nghệ.

Link bai viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22807

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s