Tiếng Anh (English)

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa – ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt : Đề tài NCKH. QN.03.03

Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa – ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt : Đề tài NCKH. QN.03.03

Đề tài nêu những vấn đề lý luận chung của việc nghiên cứu đối chiếu các phương tiện ngữ nghĩa – ngữ dụng bổ trợ trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt. Nghiên cứu đối chiếu một số kiểu loại phương tiện biểu đạt thông tin ngữ nghĩa – ngữ dụng bổ trợ liên quan đến vai trò, vị thế của những người tham gia giao tiếp. Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện thông tin ngữ nghĩa – ngữ dụng bổ trợ hàm chứa thông tin định hướng trả lời và thông tin về các đặc điểm của cảnh huống trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt

Link bai viet: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s