Công nghệ thông tin, thời tiết

Xây dựng một hệ hỗ trợ dự báo thời tiết trong hoạt động đảm bảo bay : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10

Xây dựng một hệ hỗ trợ dự báo thời tiết trong hoạt động đảm bảo bay : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10


Luận văn ThS. Tin học — Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
110 tr
Giới thiệu tổng quan về hệ trợ giúp quyết định và phương pháp lập luận dựa trên tình huống trong hệ DSS. Tìm hiểu hệ thống thông tin khí tượng hàng không và đưa ra bài toán cần giải quyết. Đi sâu phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế và cài đặt phần mềm
Electronic Resources
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s