Công nghệ thông tin, thời tiết

Nhận dạng hình thế thời tiết

Nhận dạng hình thế thời tiết

Tổng quan về dự báo thời tiết, hệ thống quan trắc và hệ thống thông tin thời tiết. Nghiên cứu các phương pháp dự báo thời tiết. Xây dựng một phương pháp nhận dạng hình thế thời tiết bằng mô hình máy tính, đó là phương pháp synop với mô hình dự báo số trị. Thiết kế, cài đặt hệ thống nhận dạng thời tiết trên máy tính. Trình bày những đánh giá kết quả nghiên cứu phương pháp mới và đề xuất hướng phát triển đề tài trong tương lai

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7568

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s