Công nghệ thông tin

Các mã trải phổ dùng trong W-CDMA

Các mã trải phổ dùng trong W-CDMA

Chương 1: Trình bày một cách tổng quan về hệ thống W-CDMA, kỹ thuật trải phổ và giải trải phổ, các đặc trưng của lớp vật lý trong hệ thống W-CDMA, kiến trúc mạng. Chương 2: Trình bày về mã giả ngẫu nhiên, các mã trải phổ dùng trong W-CDMA và mô phỏng chương trình sử dụng mã trải phổ vào việc trải phổ và giải trải phổ tín hiệu. Chương 3: Mô phỏng hệ thống thông tin trải phổ trong W-CDMA.

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7456

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s