xã hội học

Thái độ xã hội đối với trinh tiết của phụ nữ – nhìn từ góc độ giới : Đề tài NCKH Q.TTPN.09.01

Thái độ xã hội đối với trinh tiết của phụ nữ – nhìn từ góc độ giới : Đề tài NCKH Q.TTPN.09.01

Điểm lại những nghiên cứu chính về chủ đề tình dục đã được thực hiện ở Viêt Nam. Chỉ ra những quan niệm về trinh tiết của phụ nữ trong các nền văn hóa và quan niệm về trinh tiết của phụ nữ trong các thời kỳ ở Việt Nam. Mô tả thái độ đối với những phụ nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân (thái độ cũ và mới về tình dục trước hôn nhân của phụ nữ). Mô tả thái độ xã hội đối với những phụ nữ ngoại tình (khác biệt trong thái độ của xã hội khi nhìn nhận về hành vi ngoại tình của nam giới và phụ nữ)

Link bài viết:: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22116

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s