Công nghệ thông tin, thời tiết

Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí tượng và khí quyển: 60 44 87

Đánh giá kết quả dự báo nhiệt độ và lượng mưa của một số mô hình dự báo thời tiết cho khu vực Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học khí tượng và khí quyển: 60 44 87


82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khí tượng và Khí hậu học — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khí hậu học
Tổng quan về bài toán đánh giá dự báo trong khí tượng và các chỉ số đánh giá: bài toán đánh giá dự báo trong khí tượng, một số phương pháp và chỉ số đánh giá phổ biến, cơ sở lý thuyết của phương pháp đánh giá fuzzy, tình hình nghiên cứu chung liên quan đến (…)
Electronic Resources
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s