thời tiết

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Nghiên cứu ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lượng mưa vụ đông xuân ở một số tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ : Luận văn ThS. Khoa học khí quyển và khí tượng: 60 44 87

Luận văn ThS. Khí tượng và khí hậu học — Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày cơ sở khoa học của dự báo khí hậu mùa, các nghiên cứu trên thế giới, các nghiên cứu ở trong nước. Nghiên cứu mô hình Arima và số liệu sử dụng: Giới thiệu cấu trúc của mô hình ARIMA; Phương pháp áp dụng mô hình ARIMA và ARIMAX đối với bài toán dự (…)
Electronic Resources

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39779

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s