Phật giáo, triết học, Uncategorized

Cơ sở cho sự phát triển của Phật Giáo ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Cơ sở cho sự phát triển của Phật Giáo ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Luận văn ThS. Triết học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Làm rõ các khái niệm liên quan, phân tích cơ sở tồn tại, phát triển của tôn giáo theo quan điển Mác – Lênin, và khái quát được tình hình Phật giáo ở Việt Nam hiện nay. Chỉ ra cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của Phật giáo hiện nay ở Việt Nam. Đưa ra một (…)

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35613

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s