Hà Nôi, kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan về môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Hà Nội. Khái quát đặc điểm nổi bật về tự nhiên, kinh tế – xã hội của Hà Nội. Giới thiệu về nguồn vốn FDI phân chia theo: hình thức đầu tư, lĩnh vực đầu tư và theo đối tác đầu tư. Nghiên cứu và đ (…)
Electronic Resources

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44313

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s