Hà Nôi, tài nguyên và môi trường, thủy học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt khu vực thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QG.11.24

Nghiên cứu, đánh giá nguy cơ tai biến lũ lụt khu vực thành phố Hà Nội : Đề tài NCKH. QG.11.24


Tổng quan về vấn đề tai biến lũ lụt và biến đổi khí hậu toàn cầu. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát sinh tai biến lũ lụt của thành phố Hà Nội. Nghiên cứu thực trạng và đánh giá tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Phân tích rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội trong xu thế biến đổi khí hậu và quy hoạch phát triển đô thị. Xây dựng bản đồ cảnh báo tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại của tai biến lũ lụt ở thành phố Hà Nội. Kết quả đạt được: Cơ sở khoa học và mô hình ứng dụng GIS trong đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt và những tai biến đi kèm. Kết quả phân tích cấu trúc địa mạo, đặc điểm trắc lượng hình thái của thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu và đánh giá hiện trạng, nguyên nhân, dự báo xu thế lũ lụt trong mối liên quan với biến đổi khí hậu toán cầu. Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ lụt toàn thành phố Hà Nội ở tỷ lệ: 1:50.000 cho thành phố Hà Nội. Bản đồ đánh giá rủi ro tai biến lũ lụt thành phố Hà Nội tỷ lệ: 1:50.000. Một số định hướng giải pháp giảm thiểu thiện hại do lũ lụt ở Hà Nội.


Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23175

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s