Chương trình giảng dạy, Hà Nôi, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thiết kế các hoạt động hỗ trợ chương trình dạy kỹ năng nói theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho sinh viên năm thứ nhất

Thiết kế các hoạt động hỗ trợ chương trình dạy kỹ năng nói theo đường hướng lấy người học làm trung tâm cho sinh viên năm thứ nhất

tr. 380-387
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999 — Lần thứ 5, Hà Nội, 2000 — Lần thứ 6, Hà Nội, 2001 — Lần thứ 7, Hà Nội, 2002 — Lần thứ 8, Hà Nội, 2003 — Lần thứ 9, Hà Nội, 2004 — Lần thứ 10, Hà Nội, 2005.

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24504

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s