Hà Nôi, tài nguyên và môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bước đầu nghiên cứu về hiện trạng buôn bán động vật hoang dã tại khu vực nội thành Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Bước đầu nghiên cứu về hiện trạng buôn bán động vật hoang dã tại khu vực nội thành Hà Nội : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) — Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về khái niệm; văn bản pháp luật và hiện trạng buôn bán động vậy hoang dã (ĐVHD) tại nội thành Hà Nội. Đánh giá tình hình quản lý hoạt động buôn bán ĐVHD tại nội thành Hà Nội. Bước đầu đánh giá nhận thức của người dân về vấn đề buôn bán và sử dụng (…)
Electronic Resources

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34512

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s