Hà Nôi, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiến lược phát triển hiệp hội doanh nghiệp hà nội giai đoạn 2006 – 2016: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Chiến lược phát triển hiệp hội doanh nghiệp hà nội giai đoạn 2006 – 2016: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Chương 1: Lời giới thiệu — Chương 2: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược sản phẩm — Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho hiệp hội doanh nghiệp hà nội — Chương 4: Kết luận về bản chiến lược tóm tắt của hiệp hội doanh nghiệp hà nội và một số kiến (…)
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh — Khoa quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Electronic Resources

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52875

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s