Hà Nôi, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các hoạt động học tiếng Anh cho sinh viên tại Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thiết kế, điều chỉnh và đánh giá các hoạt động học tiếng Anh cho sinh viên tại Khoa Ngoại ngữ chuyên ngành – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

tr. 444-461
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999 — Lần thứ 5, Hà Nội, 2000 — Lần thứ 6, Hà Nội, 2001 — Lần thứ 7, Hà Nội, 2002 — Lần thứ 8, Hà Nội, 2003 — Lần thứ 9, Hà Nội, 2004 — Lần thứ 10, Hà Nội, 2005.

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24511

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s