Công nghệ thông tin

Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực Xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nghiên cứu công nghệ SOA và bảo mật xác thực Xauth áp dụng xây dựng giải pháp quản lý sự cố mạng viễn thông : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

57 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources

Link bai viet: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43455

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s