Công nghệ thông tin

Nghiên cứu xây dựng công nghệ Liffray Portal xây dựng cổng giao tiếp điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

Nghiên cứu xây dựng công nghệ Liffray Portal xây dựng cổng giao tiếp điện tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10

108 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
Giới thiệu khái quát về cổng điện tử, cổng giao tiếp điện tử, dịch vụ hành chính công, cổng điện tử mã nguồn mở Liferay, các đặc tính và hiệu quả ứng dụng của Liferay, đề xuất sử dụng Liferay và các vấn đề có liên quan. N (…)

Link bai viet: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42847

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s