Hà Nôi, nghệ thuật

Di sản nhạc lễ Hà Nội cần được bảo tồn và phát huy trong bối cảnh toàn cầu hóa

Di sản nhạc lễ Hà Nội cần được bảo tồn và phát huy trong bối cảnh toàn cầu hóa

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53678

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Phật học – Số 2/2010; 4 tr. ; TNS07925

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s