pháp luật

Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng Thương mại ở Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60.38.05

109 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hoạt động cho vay, phân tích các điểm bất cập trong các (…)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật Kinh tế — Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Link bài viêt: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51438

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s