Hà Nôi

Phụ nữ nông trường IA trên đường hội nhập với phụ nữ ĐHQG Hà Nội

Phụ nữ nông trường IA trên đường hội nhập với phụ nữ ĐHQG Hà Nội

Đại học quốc gia Hà Nội – 1999

tr. 80-83
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 4, Hà Nội, 1999

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25493

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s