Hà Nôi, thư viện

Thư viện Hà Nội phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ( 2000 – 2010 )

Thư viện Hà Nội phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ( 2000 – 2010 )

tr. 100-109
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23352

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s