Công nghệ thông tin

Mobile Agent và ứng dụng trong thanh toán điện tử

Link bài viết: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7933

Giới thiệu tổng quan về software agent, tính năng của agent và phân loại agent. Nghiên cứu về Mobile Agent và nguyên lý hoạt động: giới thiệu về mobile agent và nguyên lý hoạt động, kiến trúc của mobile agent và cơ chế di chuyển, truyền thông báo; giới thiệu các hệ thống mobile agent, so sánh giữa các hệ thống mobile agent hiện thời; các ưu điểm của mobile agent và các lĩnh vực mobile agent có khả năng ứng dụng; trình bày về các vấn đề về an ninh và các phương pháp đảm bảo an ninh cho agent. Thương mại điện tử và ứng dụng Mobile Agent trong thanh toán điện tử: Giới thiệu về thương mại điện tử và các hệ thống thanh toán điện tử, các khả năng ứng ứng dụng của mobile agent trong thương mại điện tử như: agent bán hàng, mua hàng và thương lượng đấu giá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s